Hormonen zijn stofjes die je lichaam zelf aanmaakt en allerlei functies van je lichaam regelen en processen beïnvloeden.
Zenuwstelsel en hormoonstelsel functioneren met elkaar dmv de
hypothalamus en de hypofyse
Deze krijgen allebei signalen vanuit het zenuwstelsel

We hebben de hormoonklieren onderverdeeld in twee groepen
: hormonen die invloed hebben op de stofwisseling
Schildklierhormoon>thyroxine       Bijnier>adrenaline/cortisol        Alvleesklier>insuline

:hormonen die invloed hebben op de voortplanting

-Ovarium>oestrogeen       Testes> testosteron